Via een gerechtelijke procedure een betaling afdwingen

Klanten die hun rekeningen keer op keer niet betalen kunnen het reilen en zijlen van je bedrijf behoorlijk verpesten. Als jij niet op het juiste moment over voldoende cashflow beschikt ben je immers niet in staat om bepaalde kosten op te vangen en de benodigde investeringen te doen. Je kunt herinneringen blijven sturen en uiteindelijk zelfs deurwaarders inschakelen. Maar ook dan blijven er altijd mensen die niet willen betalen terwijl zij hier duidelijk wel toe in staat zijn.  Dan is de maat vol. Je kunt in zo’n geval besluiten om over te gaan op een juridische incasso om zo via een gerechtelijke procedure alsnog een betaling af te dwingen.

Wanneer heeft een juridisch incasso traject zin?

Bij een juridische incasso wordt de betaling voorgelegd aan de rechter. Deze zal dan uit moeten maken of de debiteur verplicht is om de betaling te voldoen of niet. Voordat je aan een dergelijk traject begin moet je weten of jouw zaak kans van slagen heeft en of het verschuldigde bedrag groot genoeg is. De kosten van een juridisch incassotraject kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Het verschuldigde bedrag moet dus aanzienlijk zijn, wil een gerechtelijke procedure zin hebben. Een incassobureau kan je hierbij adviseren.

Hoe verloopt de procedure

Als je er zeker van bent dat een gerechtelijke procedure zin heeft kun je het incassobureau de opdracht geven om het traject in gang te zetten. Zij zullen dan een dagvaarding opstellen en deze aan de debiteur overhandigen. Als de rechter besluit dat de klant zijn betaalverplichting na moet komen zal het incassobureau ervoor zorgen dat de klant dit ‘vonnis’ overhandigd krijgt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan dit vonnis is het incassobureau gemachtigd om beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur.